Ordningsregler på Ale

För allas trevnad måste följande officiella discgolf-regler alltid följas:

Artighet

En spelare får inte:

  • Kasta om kastet kan skada eller störa andra spelare, personer, fordon eller djur.
  • Bete sig osportsligt genom att:
    • skrika
    • svära,
    • slå, sparka, eller kasta banmateriel eller spelarutrustning.
  • Skräpa ner, detta inkluderar cigarettfimpar!

PDGA-regel § 812 Artighet

Hinder

En spelare får inte bryta, böja eller hålla tillbaka någon del av vegetation för att göra plats för en kaströrelse eller discens flygbana mot korgen. Regeln kräver att du tar dig till din plats bakom discen på det sätt som minst stör växtligheten.

Att “backa in” i vegetation och samtidigt bereda plats för kastet, eller på andra sätt vara oaktsam bestraffas omgående med ett pliktkast (utan varning). Vid brytande av grenar kan även personen stängas av från området.
PDGA-regel § 803 Hinder

Speltempo

Alla spelare ska försöka hålla jämn takt med gruppen framför. Praktiskt innebär detta att spelargruppen inte ska bestå av fler än fyra spelare och att gruppen promenerar raskt för att inte bromsa bakomliggande grupper. Långsammare grupper bör ha uppsikt bakåt för att släppa förbi snabbare grupper.

PDGA-regel § 3.02

För kompletta officiella regler, besök www.pdga.com