Priser

För information om hur du betalar se Betalning →

125 kr Dagskort
195 kr Dagskort två dagar
245 kr Dagskort tre dagar
75 kr Dagskort 16, 17 och 18 år och >65 år
0 kr Dagskort under 16 år, gäller ej väldigt stora sällskap:
skolklasser, idrottsföreningar, etc.
70 kr Runda på blå bana (korthålsbana) inklusive hyra av disc och caddybok med spelregler
30 kr Hyra av disc
25 kr Caddybok (inkluderar både gul och vit bana)

1995 kr Säsongskort: finns att köpa i butiken när denna öppnat för säsongen. Säsongskortet är giltigt till sista mars efterföljande år.
950 kr säsongskort Junior (<17 år) & Student: finns att köpa i butiken när denna öppnat för säsongen. Säsongskortet är giltigt till sista mars efterföljande år.
695 kr Sensäsongskort: gäller från 1 september till sista mars efterföljande år

 

Friskvårdsbidrag

Discgolf är en skattefri förmån av Skatteverket men det är endast din arbetsgivare som avgör vad du får använda ditt friskvårdsbidrag till.

Stängd butik

Om du betalar dagskort med Swish när butiken är stängd, ange namnet på den dagskortet gäller. Årskort köper du i butiken när den är öppen.