Arrangera tävling hos oss

Arrangera tävling hos oss

Vem som helst får lov att arrangera tävlingar hos oss. Vi uppskattar om du skapar ett Facebook-event för tävlingen och lägger till oss som med-arrangör så tävlingen även blir synlig i vår Facebook-kalender.

Vi rekommenderar att tävlingen består av fyrgrupper, speciellt under mörkare årstider.

PDGA-sanktionerade tävlingar

PDGA-sanktionerade tävlingar är tävlingar som godkänts av Professional Disc Golf Association. Dessa tävlingar ställer krav på utrustning, regler, prisstegar, klädkod och mycket mer.

Vid PDGA-sanktionerade tävlingar behöver de tävlande endast betala halva dagskortavgiften, dagskortsavgifterna betalas i en klumpsumma av tävlingsarrangören.

Vilken bana som ska användas och önskat tävlingsdatum ska meddelas oss minst två månader i förväg. Arrangören ska ha sökt PDGA-sanktionering minst en månad innan tävlingen så att tävlingen även syns i PDGA:s tävlingskalender.

Juni till och med augusti stänger vi helst inte av båda banorna samtidigt eftersom vi alltid får besökare som inte vet om att en eller flera banor är avstängda, men visst går det att göra undantag. Om det finns önskemål att banan ska stängas av under högsäsong bör ni kontakta oss minst fyra månader innan tävlingen och i dessa fall måste det finnas en överenskommelse om ekonomiska garantier, minst 75 % av banan ska fyllas med fyrgrupper, dvs minst 54 spelare per bana. Om det är färre än 54 pelare per bana måste ändå halvt greenfee betalas för 54 spelare.

Om ni planerar tävlingen på hösten ökar chansen till att ni får arrangera då sensäsong krockar mindre med vanliga besökare.

Extrahål

Vid PDGA-sanktionerade tävlingar tillåter vi inte extrahål utan det är banornas ordinarie sträckningar som används, detta rekommenderas båda av PDGA och Svenska Discgolfförbundet. Som en bonus till att ordinarie banor används finns också chans att sätta banrekord, personbästa och PDGA:s databas fylls på med resultat från respektive bana. Undantag kan förekomma men grundregeln är att det inte tillåts.

Icke-PDGA-sanktionerade tävlingar

För icke-PDGA-sanktionerade tävlingar gäller inga speciella förhållningsregler. Det är vanliga priser som gäller för de tävlande och banan stängs normalt sett inte av men även här kan det göras undantag. Om du vill arrangera en tävling och vill abonnera en eller flera banor till tävlingen, kontakta oss så finns det en möjlighet att förhandla fram något.

Precis som för PDGA-sanktionerade tävlingar gäller att avstängda banor under juni till och med augusti är svårare att få godkända och om ni abonnerar en eller flera banor krävs det att banorna fylls till 75 %.

 

Comments are closed