Arrangera tävling hos oss

Arrangera tävling hos oss

Vem som helst får lov att arrangera tävlingar hos oss.

PDGA-sanktionerade tävlingar

PDGA-sanktionerade tävlingar är tävlingar som godkänts av Professional Disc Golf Association. Dessa tävlingar ställer krav på utrustning, regler, prisstegar, klädkod och mycket mer.

Vid PDGA-sanktionerade tävlingar behöver de tävlande endast betala halva dagskortavgiften.

Vilken bana som ska användas och önskat tävlingsdatum ska meddelas oss minst två månader i förväg. Arrangören ska ha sökt PDGA-sanktionering minst en månad innan tävlingen så att tävlingen även syns i PDGA:s tävlingskalender.

Banan stängs normalt sett inte av i samband med tävlingen. Om det finns önskemål att banan ska stängas av under högsäsong bör ni kontakta oss minst fyra månader innan tävlingen och i dessa fall måste det finnas en överenskommelse om ekonomiska garantier. Om ni planerar tävlingen på hösten ökar chansen till att ni får arrangera då sensäsong krockar mindre med vanliga besökare.

Icke-PDGA-sanktionerade tävlingar

För icke-PDGA-sanktionerade tävlingar gäller inga speciella förhållningsregler. Det är vanliga priser som gäller för de tävlande och banan stängs inte av.

Comments are closed