Priser

Priser

För information om hur du betalar se Betalning →

95 kr Dagskort
175 kr Dagskort två dagar
195 kr Dagskort tre dagar
55 kr Dagskort 16, 17 och 18 år och >65 år
0 kr Dagskort under 16 år, gäller ej väldigt stora sällskap: skolklasser, idrottsföreningar, etc.
55 kr Runda på blå bana (korthålsbana) inklusive hyra av disc och caddybok med spelregler
25 kr Hyra av disc
20 kr Caddybok (inkluderar både gul och vit bana)

950 kr Säsongskort: gäller från 1 mars till sista februari efterföljande år
750 kr Säsongskort medlem i föreningen 360°: gäller från 1 mars till sista februari efterföljande år
650 kr säsongskort Junior (<17 år) & Student: gäller från 1 mars till sista februari efterföljande år
450 kr Sensäsongskort: gäller från 1 september till sista februari efterföljande år

 

Friskvårdsbidrag

Discgolf är en skattefri förmån av Skatteverket men det är endast din arbetsgivare som avgör vad du får använda ditt friskvårdsbidrag till.

Stängd butik

Om du betalar med Swish när butiken är stängd, ange namnet på den dagskortet/säsongskortet gäller. Kvitto får du när du hämtar årskortet när butiken öppnar i mars.

Comments are closed