Ordningsregler

Ordningsregler

Discgolf har precis som vanlig golf många regler som måste följas. När du spelar en vanlig runda är det upp till dig och ert sällskap vilka av reglerna ni tillämpar, men följande officiella discgolf-regler måste ni alltid följa:

§ 812 Artighet

En spelare får inte:

 • Kasta om kastet kan skada eller störa andra spelare, personer, fordon eller djur.
 • Bete sig osportsligt genom att:
  • skrika
  • svära,
  • slå, sparka, eller kasta banmateriel eller spelarutrustning.
 • Skräpa ner, detta inkluderar cigarettfimpar!
  Vi har askkoppar utplacerade längs banorna där du kan slänga cigarettfimpar.
  På den gula banan finns de vid utkast 7 och 14 och på den vita banan vid ut kast 5, 12 och 17. Det finns även askkopp vid butiken.

Första gången en spelare bryter mot artighetsreglerna får spelaren en varning. Efterföljande regelbrott på samma runda bestraffas omgående med ett straffkast.

§ 803 Hinder

En spelare får inte bryta, böja eller hålla tillbaka någon del av vegetation för att göra plats för en kaströrelse eller discens flygbana mot korgen. Regeln kräver att du tar dig till din plats bakom discen på det sätt som minst stör växtligheten.

Att “backa in” i vegetation och samtidigt bereda plats för kastet, eller på andra sätt vara oaktsam bestraffas omgående med ett pliktkast (utan varning).

För kompletta officiella regler, besök www.pdga.com.

Comments are closed