Ordningsregler

Följande officiella discgolf-regler måste ni alltid följa:

Artighet

En spelare får inte:

PDGA-regel § 812 Artighet →

Hinder

En spelare får inte bryta, böja eller hålla tillbaka någon del av vegetation för att göra plats för en kaströrelse eller discens flygbana mot korgen. Regeln kräver att du tar dig till din plats bakom discen på det sätt som minst stör växtligheten.

Att “backa in” i vegetation och samtidigt bereda plats för kastet, eller på andra sätt vara oaktsam bestraffas omgående med ett pliktkast (utan varning). Vid brytande av grenar kan även personen stängas av från området.
PDGA-regel § 803 Hinder →

Spelartempo

Alla spelare ska försöka hålla jämn takt med gruppen framför. Praktiskt innebär detta att spelargruppen inte ska bestå av fler än fem spelare och att gruppen promenerar raskt för att inte bromsa bakomliggande grupper. Långsammare grupper bör ha uppsikt bakåt för att släppa förbi snabbare grupper.
PDGA-regel § 3.02 →

För kompletta officiella regler, besök www.pdga.com.