Återfunna discar

Förlorade discar

Det tappas årligen bort hundratals discar hos oss och merparten av dem återfinns och returneras till oss och merparten av dessa discar hämtas av sin ägare.

När vi får in en borttappad disc ställer vi den på hyllan direkt till vänster innanför dörren.

Varje vecka får vi frågor om en specifik disc kommit in till oss men vi kan tyvärr inte leta efter specifika discar eller returnera dem mot porto-kostnad, den service vi tillhandahåller är att vi förvarar discarna i butiken i mer än ett år, discar upphittade 2017 finns tillgängliga hela 2018. Hyllan har endast plats för årets discar så fråga oss i butiken om ni vill titta igenom föregående års discar.

Vi uppskattar om ni ber vänner att titta efter era discar (om ni inte kan besöka oss själva) istället för att skicka förfrågningar till oss. Att leta upp och kontakta ägare till discar leder till en dialog om hur discen ska returneras och denna dialog har vi tyvärr inte tid med. Om något annan av er vill gå igenom discarna, kontakta ägarna, och skicka dem är ni självfallet välkomna att göra det; men för vår del finns det mängder med praktiska hinder som omöjliggör detta.

Vi förstår absolut hur det känns att bli av med en favoritdisc (vi är också discgolfare) men alla discar sparas minst ett år i butiken. Under detta år kan du (eller någon besökande vän) leta genom discarna när butiken är öppen och hämta discar ni förlorat.

När discarna funnits hos oss mer än ett år utan att ha hämtats ut tillfaller de oss. Lämpliga discar (putters och midrange) kommer användas för att sprida sporten, övriga discar (drivers) är mindre lämpliga för nybörjare och dessa discar har vi andra planer för.

Comments are closed