Återfunna discar

Förlorade discar

Det tappas årligen bort hundratals discar hos oss och merparten av dem återfinns och returneras till oss.

Varje vecka får vi frågor om specifika disc kommit in till oss men vi har tyvärr inte möjlighet att lägga tid på att leta efter specifika discar då det är väldigt tidskrävande. Vi uppskattar därför väldigt mycket om ni ber vänner och bekanta att titta efter era discar (om ni inte kan besöka själv) istället för att skicka förfrågningar till oss.

Vi förstår absolut hur det känns att bli av med en favoritdisc (vi är också discgolfare) så vi kommer spara alla återlämnade discar vi får ett år i butiken. Under detta år kan du (eller någon besökande vän) leta genom discarna när butiken är öppen och hämta de discar ni förlorat. Väggen med de återfunna discarna finns direkt till vänster när ni kommit in i butiken.

När discarna funnits hos oss mer än ett år utan att ha hämtats ut skänker vi discarna till lokala skolor eller andra välgörande ändamål.

Comments are closed