Banstatus

Avstängda banor 2017

2 september Den vita banan är avstängd då en tävling på Västkusttouren spelas här.
Den gula banan är öppen som vanligt.

Gul bana

Samtliga hål är öppna utan begränsningar!

Vit bana

Områden markerat med blå pinnar ska inte spelas från. Om din disc landar här, hämta den försiktigt och spela från närmaste område utanför avstängningen.

På många av hålen kämpar vi med att få gräs att växa. Ett kast med ansats på blött underlag riskerar att förstöra underlaget och utsätter spelaren för skaderisk så spela försiktigt. Om det blir för mycket slitage på banan kommer vi tvingas att stänga av hål. Om marken sjunker undan när du trampar av, jämna till marken innan du går vidare.

Hål Status
4. Området innan landningsytan 100+ längre fram är markerat/avstängt. Om du landar här, hämta discen försiktigt och kasta nästa kast utanför det avspärrade området.
5. Hålet är kortat 10–15 meter då området längre ner på fairway inte satt sig ännu. Vi kommer förlänga hålet så snart marken tillåter detta.
Hålet kommer troligtvis få leva med den korta korgplaceringen under 2017.
12. Här finns det stora diken som vi inte vill att ni går ner i. Det finns krattor/håvar för att hämta upp discarna. Se till att lägga tillbaka krattan efter du använt den så nästa spelare hittar den. Diket på vänstersidan kommer vara OB. Pinnar kommer sättas upp på insidan av detta dike.

Det är väldigt viktigt att de avstängda områdena respekteras.

Comments are closed